Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bažinný tábor (Swamp Camp) SK

20. 6. 2010

Obsah:

a) Úvod
b) Tipy a Zaujímavosti
c) Novici
d) Templári
e) Guru
f) Spáčova mágia
g) Zoznam zbrojí
h) Zoznam učitľov
i) Návod
j) Záver


a) Úvod

Bažinný tábor alebo Bratstvo Spáča sa rozprestiera na východe kolónie. Žijú tu novici, templári a guru. Všetci spolu uctievajú a modlia sa k ich bohovi Spáčovi, ktorý sa im ukazuje vo vidinách a naznačuje im čo majú robiť. Tie vidiny zapríčiňuje droga z bažín, ktorú Bratstvo vyrába a potom ju predáva do ostatných dvoch táborov a majú z toho veľké peniaze. V Bratstve sa ale pripravuje veľká udalosť ktorou je Vzývanie Spáča pri ktorom Y'Berion, vodca tábora upadne do dlhého spánku a potom aj umrie, ale krátko pred svojou smrťou stihne povedať, že Spáč nie to čo si mysleli, ale je to zlý démon. Jeho pravá ruka Cor Kalom sa s tým nezmieri a vydá sa aj s niekoľkými templármi vzývať Spáča do jeho chrámu, tak sa veliteľom tábora stáva Cor Angar.

Takže ak chcete mať pohodlný život bez vydierania a vyhrážania bude Bratstvo vašou najlepšou voľbou.


b) Zaujímavosti

- vyfajčenie hociktorej drogy z bažín má svoj napr. po vyfajčení Mladého novica dostanete 5 skúseností, po vyfajčení Severného súmraku zase 10 skúseností a keď vyfajčíte Privolávač snov tak sa vám kapacita many zvýši o 2 body
- keď zahráte na lútne tak tiež získate 10 skúseností
- keď prídete do Bratstva si určite od Strážcov brány kúpte Bederné rúška novica
- dávajte si veľký pozor pred Bažinnými žralokmi pretože aj s templárskou zbrojou môžu      byť nebezpečnými protivníkmi
- Gothic je nevyspytateľná hra preto stále ukladajte a ukladajte, po každej splnenej úlohe    a po zabití silného protivníka
- a teraz mnou veľmi odporúčaná vecička, ktorou je koncert kapely In Extremo, takže          návod je takýto: - musíte byť v druhej kapitole
                            - utekajte do Starého tábora a postavte sa pred pódium (napravo od                                        hradnej brány, asi je tam aj šibenica)
                            - cez konzolu [F2] postupne vložte všetkých členov kapely, 4 fanúšikov,                                 tanečnicu a pľuvača ohňa, sú to príkazy:
                                             - insert InExtremo_DrPymonte
                                             - insert InExtremo_TheFlail
                                             - insert InExtremo_ThomastheForger
                                             - insert InExtremo_Unicorn
                                             - insert InExtremo_Yellow Pfeiffer
                                             - insert InExtremo_Lutter
                                             - insert InExtremo_Flex
                                             - insert iefan1
                                             - insert iefan2
                                             - insert iefan3
                                             - insert iefan4
                                             - insert charlotte
                                             - insert ie_397_announcer
                          - osloví vás pľuvač ohňa a začne hrať hudba potom choďte niekde kúsok                                preč od tábora a do konzoly zadajte zTrigger InExtremo_musik
                 - po návrate do tábora bude zábava v plnom prúde
- v bažinách môžete naraziť na objekt, ktorý vyzerá ako nejaký malý magigký totem, ale je    to len jedna z nedokončených úloh


c) Novici

Novici sú najnižšou vrstvou spoločnosti pretože Bratstvo nemá žiadnych kopáčov a roľníkov. Zároveň sú aj najpočetnejšou vrstvou a ich úlohou je zbieranie a drvenie drogy z bažín a modlenie sa za templárov ak sú na nejakej vojenskej výprave. Ich obľúbenou činnosťou je fajčenie drogy z bažín a vodných dýmok. Niektorých novicov môžete vidieť ako za pomoci guru meditujú alebo ako sa nováčikovia učia u ďaľšieho guru.

Najdôležitejší novici: Lester - bude prvým novicom, ktorého v tábore stretnete, pomôže                                                     vám s mnohými úlohami a môže vás zaviesť na                                                                        najdôležitejšie miesta tábora ako je napr. chrámové                                                             námestie, alchymistická kolóna, kováreň, atď...
                                   
                                   Fortuno - vydáva vám denný prídel drogy z bažín, predáva ju a                                                           neskôr si budete od neho môcť kúpiť liečivé byliny na                                                         záchranu Y'Beriona...
                                  
                                   Darrion - jediný kovár v tábore, môže vám predať zbrane, tak ako                                                     u každý obchodník má po každej kapitole nový tovar...

                                   Talas - stojí na chrámovom námestí, pri dvoch úlohách vás dovedie                                                  na dané miesto, v obidvoch prípadoch vás dovedie len pred                                                   most a povie, že radšej bude kryť únikovú cestu :)))))

                                   Ghorim - keď mu pomôžete, osloví vás guru a dá vám úlohu, po                                                           ktorej získate jeho hlas..
 
                                   Harlok - toto je novic s ktorým bude chceť Ghorim pomôcť, fajčí                                                    vodnú dýmku pri Fortunovi...

                                   Nyras - bol vyslaný aby získal magické ohnisko, ale zblázni sa a                                                      zaútočí na vás...

                       Caine - pomocník Cor Kaloma, prezradí vám kde má Cor Kalom                                                         recept...

                                   Joru - novic, ktorý je kúsok od toho, aby sa stal guru a vychvaľuje                                                sa s tým, môže vám poradiť, ako si získať priazeň guru...

                       Balor - novic, ktorý dohliada na zber drogy...

                                   Viran - ďaľší novic, ktorý dohliada na zber drogy...

                                   Shrat - novic, ktorý žije uprostred bažín, pretože má plné zuby                                                      celého Sektárskeho tábora, ale najčastejšie sa ním                                                              nestihnete porozprávať, pretože uteká pred bažinnými                                                         žralokmi, ak ani vy nemáte radi tento tábor je to váš                                                            človek...
d) Templári

Templári sa v tábore radia do tej vyššej vrstvy. Nosia silné zbroje a velké obojručné meče vďaka ktorým dokážu skoliť aj tú najsilnejšiu príšeru. Patria k najsilnejším bojovníkom v kolónii a to nielen pre ich veľmi kvalitnú výstroj ale pre ich schopnosť skoncentrovať sa a spojiť svoju fyzickú silu zo silou ich ducha. Obývajú príbytky v korunách stromov a majú za úlohu chrániť zberačov drogy pred bažinnými žralokmi, chrániť obydlia vysoko postavených guru, strážiť tábor vo dne v noci a tí najschopnejší sú poverení nosiť Cor Kalomovi výmešky z dolných červov, ktorých chodia loviť do Starého dolu a samozrejme musia chrániť vodcu tábora Y'Beriona. Vy sa templárom môžete stať keď donesiete Cor Kalomovi vajíčka kráľovnej dolných červov, ale ako ste sa dočítali nie je to žiadna sranda.

Dôležití templári: Cor Angar - je vodcom templárov, neskôr po Y'Berionovej smrti sa                                                        stane vodcom celého tábora, v skutočnosti je to úplne                                                         pohodový a férový chlapík s perfektným mečom, o ktorom                                                   som sníval celú hru a aj tak sa mi ho nedostalo :(((((

                             Gor na Toth - je na cvičisku spolu s Cor Angarom, ak sa stanete                                                              templárom tak on vám môže predať lepšiu zbroj a môže                                                       vás trénovať...

                             Gor na Drak - každé ráno vyráža spolu s jedným templárom do starého                                                      dolu aby prišiel pre výmešky dolných červov a večer sa                                                      znova vracajú späť do tábora v bažinách...

                             Gor na Bar - je v Starom dole kde loví dolné červy kvôli výmeškom,                                                        ktoré sú potrebné pre vzývanie Spáča, budete ho                                                               potrebovať pri jednej úlohe...

                             Gor na Kosh - ďaľší z templárov, ktorí lovia dolných červov v Starom                                                       dole, aj tohto budete potrebovať pri jednej úlohe...

                             Gor na Vid - a zase jeden z tých templárov v Starom dole, aj jeho                                                          budete raz poptrebovať...
                                               
                             Gor na Ran - vysoko postavený templár, ktorý ma na starosť aby sa                                                         bažinný žraloci nepriblížili k táboru...


e) Guru

Guru sú duchovný vodcovia tábora, majú za úlohu zháňať nových ľudí pre Bratstvo, pomáhať novicom meditovať, naviesť nováčikov na správnu cestu čiže veriť v Spáča, dohliadať na prácu novicov, pripravovať Vzývanie Spáča, predávať drogu z bažín v iných táboroch.Guru spoznáte veľmi ľahko pretože každý z nich má titul Baal, jedinou výnimkou  je Cor Kalom. Aj sám Y'Berion, vodca tábora je guru. Ak sa taký život niekomu pozdával má smolu pretože guru sa v tejto hre stať nemôžete :)))))

Dôležitý guru: Y'Berion - ako som sa už zmienil je vodcom tábora a najvyšším guru, keď                                            ešte žil tak sa zdržiaval v chráme obklopený háremom žien,                                                počas Vzývania Spáča upadne do dlhého spánku a ani vaša                                                 rýchla pomoc ho nedokáže zachrániť, ale krátko pred smrťou                                             ešte povie, že Spáč je zlý démon...

                       Cor Kalom - pravá ruka Y'Beriona, on vás príjme medzi novicov, získate od                                            neho väčšinu úloh, ale v skutočnosti je to úplný fanatik do                                                  svojich lektvarov a Spáča a tak to aj dopadne keď sa nezmieri                                            s Y'Berionovimi slovami a vydá sa spolu s niekoľkými teplármi                                             Vzývať Spáča do jeho chrámu na vlastnú päsť...

                      Baal Namib - guru postávajúci hneď za bránou s Lesterom, ak sa budete                                                chceť stať novicom tak budete musieť získať jeho hlas a za                                               novica vám bude môcť predať lepšiu zbroj...

                      Baal Tyon - je na chrámovom námestí a pomáha novicom meditovať, aj jeho                                            hlas budete potrebovať...

                      Baal Orun - dohliada na novicov pri drvení drogy, jeho hlas tak isto budete                                            potrebovať...

                      Baal Cadar - je pod cvičiskom templárov a pomáha novicom zvýšiť ich                                                    magickú energiu, jeho hlas je tiež potrebný, ak už ste novic                                                pomôže vám zvýšiť manu a učí aj magické kruhy, predáva                                                    prstene, amulety, lektvary a zvitky...

                      Baal Tondral - vysvetľuje nováčikom Spáčove učenie, jeho hlas tiež nie je                                                 k zahodeniu...

                      Baal Parvez - je v Starom tábore a môže vás doviesť do Sektárskeho                                                      tábora (Bratstvo) čo je na začiatku veľmi užitočné pretože za                                             každú ním zabitú príšeru dotstane skúsenosti aj vy...

                      Baal Taran - je tiež v Starom tábore a môže vám povedať o Bratstve a o                                                 Spačovej mágii...

                      Baal Kagan - nachádza sa v Novom tábore v ľavej časti veľkej jaskyne, po                                              splnení jeho úlohy vám môže pomôcť pridať sa k Bratstvu,                                                  predáva drogu z bažín... 

                      Baal Isidro - je v krčme v Novom tábore a opíja sa tam ryžovou pálenkou,                                               môžete od neho získať úlohu...                   

                      Baal Nebthek - on vlastne ani nie je dôležitý, dalo by sa povedať, že je to                                                 taký miestny debil, však uvidíte :)))

                      Baal Lukor - prvý krát ho stretnete v tretej kapitole na Škreťom cintoríne,                                             potom ho tam aj zabijete...


f) Spáčova mágia (Magické runy)

Spánok - Kruh: 2
              Efekt: Názov hovorí za všetko, na malú chvíľu uspí daný cieľ...
              Mana: 3
              Cena: 500

Úder vetru - Kruh: 2
                     Poškodenie: 10 za 1 bod many
                     Mana: max. 3
                     Cena: 200

Šarm - Kruh: 3
            Efekt: Ak toto kúzlo zošlete na protivníka, ktorý na vás útočí tak účinkom tohto                             kúzla prestane...
            Mana: 3
            Cena: 700

Telekinézia - Kruh: 3
                     Efekt: Použitím tohto kúzla si dokážete pritiahnuť vzdialené predmety...
                     Mana: 1 za každú sekundu
                     Cena: 700

Veterná päsť - Kruh: 4
                        Poškodenie: 15 za jeden bod many
                        Mana: max. 8
                        Cena: 900

Pyrokynézia - Kruh: 4
                      Poškodenie: 20 za sekundu
                      Efekt: Pri tomto kúzle musíte stále čarovať, kúzlo znemožní protivíkovi                                          pohyb a vy ho týmto kúzlom zatiaľ skolíte..
                      Mana: kým sa vám neminie
                      Cena: 700

Ovládnutie - Kruh: 4
                    Efekt: Pomocou tohto kúzla sa vtelíte do niekoho iného...
                    Mana: 2 za dve sekundy
                    Cena: 700


g) Zoznam zbrojí
 
Tu nájdete všetky novické a templárske zbroje, ktoré sa dajú získať.

Bederné rúška novica - Ochrana proti: zbraniam - 15
                                                            šípom - 0
                                                            ohňu - 10
                                                            mágii - 0
                                     Popis: Jedná sa o najlepšiu zbroj, ktorú viete ako nezávislí                                                          získať, predá vám ju templár, ktorý stráži bránu                                                                Sektárskeho tábora...
                         Cena: 500

Ľahká zbroj novica - Ochrana proti: zbraniam - 30
                                                         šípom - 0
                                                         ohňu - 15
                                                         mágii - 0
                                  Popis: Základná novická zbroj, dá vám ju Cor Kalom, keď sa pridáte                                             k Bratstvu, túto zbroj nosia aj váženejší novici...
                       Cena: 1200

Ťažká zbroj novica - Ochrana proti: zbraniam - 40
                                                         šípom - 5
                                                         ohňu - 20
                                                         mágii - 0
                                  Popis: Najlešia novická zbroj v hre, jediný novic, ktorý ju nosí                                                     okrem vás je Fortuno, túto zbroj si môžete kúpiť od Baala                                                  Namiba v druhej kapitole, keď pôjdete pre vajíčka kráľovnej                                              dolných červov....
                                  Cena: 1200
           
Ľahká zbroj templára - Ochrana proti: zbraniam - 45
                                                            šípom - 5
                                                            ohňu - 20
                                                            mágii - 0
                                     Popis: Základná templárska zbroj, ktorú nosia len nováčikovia u                                                   templárov, nie je o moc silnejšia od Ťažkej zbroje novica,                                                 takže si čo najrýchlejšie skúste zohnať lepšiu...
                         Cena: 1350

Zbroj templára - Ochrana proti: zbraniam - 55
                                                   šípom - 10
                                                   ohňu - 25
                                                   mágii - 0
                           Popis: V prípade tejto zbroje rozprávame už o dosť veľkých kvalitách,                                         tútu zbroj vám múže predať Gor na Toth po donesení almanachu                                         Cor Kalomovi, samozrejme za učitý poplatok pre Bratstvo...
                           Cena: 1650

Ťažká zbroj templára - Ochrana proti: zbraniam - 70
                                                             šípom - 10
                                                             ohňu - 35
                                                             mágii - 0 
                                     Popis: Jedná sa o najsilnejšiu a najkrajšiu zbroj, ktorú viete za                                                   Sektársky tábor získať, nosia ju len najváženejší                                                               templári, ktorý pre Bratstvo spravili veľmi veľa, dokonca i                                                  Cor Angar nosí túto zbroj, vy sa touto zbrojou môžete                                                        pýšiť po donesení všetkých ohniskových kameňov mágom                                                     vody...
                                     Cena: 2100


h) Zoznam učiteľov

No takže toto je zoznam učiteľov v Sektárskom tábore, nie je ich veľa, sú iba štyria :))). Takže toto sú oni:

Cor Angar - ak ste min. novic môže vám zvýšiť silu a obratnosť na 100 a ak ste templár                          vás ešte bude trénovať v boji s obojričnými zbraňami...

Gor na Toth - ak ste min. novic môže vám zvýšiť silu, obratnosť a manu na 100 a učí vás                            boju s jednoručnými zbraňami...

Baal Cadar - ak ste min. novic môže vám zvýšiť manu na 100 a vie vás naučiť 1.-5. kruh                            mágie...

Gor na Drak - naučí vás ako vyberať čeluste dolných červov a to úplne zadarmo aj bez                            LP...


i) Návod

Prijatie do Bažinného tábora - Aby ste sa stali novicom musíte získať hlas aspoň štyroch                                                   z piatich guru, ale nesmiete ich sami osloviť, tu sú:
                             
                  - Baal Namib - stojí hneď za bránou s Lester, získať jeho hlas je                                                               najľahšie, stačí sa porozprávať s Lesterom a povedať mu                                                    nech vás niekam zavedie, potom ho oslovte a opýtajte sa ho                                                 ako spraviť dojem na Baala Namiba, povie vám plán a ak ho                                                 urobíte osloví vás guru a dá vám svoj hlas...

                  - Baal Tyon - Aby ste dostali jeho hlas budete musieť splniť úlohu ''Nábor                                              zákazníkov'' návod naň nájdete nižšie...

                  - Baal Orun - Jeho pozornosť upútate splnením úlohy ''Ghorimove                                                            nahradenie'' potom vás osloví a dá vám úlohu ''Zber drogy'' po                                          jej splnení vám dá hlas a keď drogu zanesiete Cor Kalomovi a                                             vrátite sa tak vás odmení...
 
                  - Baal Tondral - K získaniu jeho hlasu potrebujete splniť úlohu ''Nové duše                                                 pre Bratstvo'', ktorú vám sám zadá...    

                  - Baal Cadar - Novic Joru vám povie, že ak mu donesiete svoj denný prídel (3                                           severné súmraky) tak vám poradí ako zaposbiť na guru, povie,                                            že Baala Cadara presvedčí, keď pred ním použijete Spáčovu                                              mágiu, k tomu vám poslúži odmena, ktorú ste dostali od Baala                                              Oruna, ktorou je kúzelný zvitok Spánok, ktorým začarujte                                                  jedného z jeho žiakov, potom vás osloví a máte jeho hlas...

Nábor zákazníkov - V Novom tábore je Baal Kagan ak sa s ním porozprávate získate túto                                   úlohu, máte predať 10 kusov drogy z bažín banditom a žoldnierom v                                   tábore. Jednoducho oslovte niekoho, kto má meno žoldnier alebo                                        bandita a máte možnosť mu ponúknuť drogu z bažín, každý vám za ňu                                 dá 10 rudy po predaní všetkej drogy sa vráťte k Baalovi Kaganovi a                                    dá vám na výber niekoľko vecí ako odmenu, vy mu povedzte, aby vám                                   pomohol dostať sa do Bratstva a dá vám špeciálny privolávač snov,                                     ktorý ponúknite Baalovi Tyonovi na chrámovom námestí. Na chvíľu                                       zaspí a potom vás osloví a dá vám hlas...

Ghorimove nahradenie - Ghorim je novic, ktorý drví drogu pri Baalovi Orunovi, ak sa ho                                          spýtate ako sa má, povie vám, že je k smrti unavený a že jeho                                              striedač Harlok sa niekde povaľuje. Choďte za Harlokom, sedí                                           pri Fortunovi a prekecnnite ho, potom ho budete museť zbiť a                                            následne ho osloviť a povedať mu nech už konečne ide vystriedať                                       Ghorima. Keď sa vrátite ku Ghorimovi, osloví vás Baal Orun a zadá                                       vám úlohu ''Zber drogy''...

Zber drogy - Budete sa musieť vydať do bažín a tam nájsť dve skupinky zberačov drogy.                       Na prvú dohliada Balor, ten vám drogu vydá bez problémov. Druhú skupinku                        vedie novic Viran, ale ten si vami nie je istý tak vás poverí vyzabíjať všetky                        krvavé muchy v okruhu 20  stôp, ak sú všetky muchy mŕtve vydá vám drogu.                         Vráťte sa k Baalovi Orunovi a tan vás pošle za Cor Kalomom. Po odovzdaní                          drogy Cor Kalomovi sa znova vráťte k drvičom drog a Baal Orun vám dá za                         odmenu magický zvitok Spánok...

Nové duše pre Bratstvo - Túto úlohu zíkate od Baala Tondrala, budete musieť priviesť                                              nejakého nového člena, najlepšie zo Starého tábora. Tým                                                   novým členom je Dusty. takže postupujte takto: Skôr ako                                                    opustíte Bratstvo prekecnite Melvina, sedí pri Joruovi a má na                                            sebe nohavice kopáča, potom sa vydajte do Starého tábora za                                            Dustym, mali by ste ho nájsť niekde nad tržnicou (Fisk,                                                      Dexter, ...), porozpraávajte sa s ním a povie vám o Melvinovi, vy                                           mu poviete, ze ste sa s Melvinom už rozprávali a pôjde s vami,                                             ale keď pôjdete cez bránu osloví vás strážca, chce vedieť kam                                           idete tak mu dajte 100 rudy a povie, že vás nevidel tadeto                                                  prechádzať. Dustyho stačí už len zaviesť ku Baalovi                                                           Tondralovi a úloha je splnená...
                      
Po získaní aspoň 4 z 5 hlasov môžete ísť za Cor Kalomom a ten vás prijme ako novica a dá vám lepšiu zbroj...

Dodávka drogy pre Gomeza - Túto úlohu vám Cor Kalom dá hneď ako sa stanete novicom,                                                 stačí ísť do Starého tábora a Thorusovi povedať, že                                                          nesiete drogu pre Gomeza a pustí vás  na hrad. Pred                                                           Gomezovým sídlom vás zastaví stráž, tej poviete, že Thorus                                                 vás pustil a pustia vás do vnútra, choďte za Ravenom a                                                       povedzte mu o dodávke, povie vám, aby ste ju zaniesli                                                         Bartolovi, ten vám za ňu dá 500 rudy, ktorých donesiete                                                     Cor Kalomovi. Tu sa mi vyskytol bug, pretože som to vedel                                                   povedať po splnení ďaľších úloh znova a znova...

Drogový monopol - Túto úlohu môžete získať od Cor Kaloma hneď po prijatí do Bratstva,                                  povie vám, že niekto z Nového tábora sám vyrába drogu z bažín a tým                                 sa im o dosť znížili príjmy z Nového tábora a vy máte za úlohu zistiť                                  kto za tým stojí a zaistiť, aby s tým prestal. Vydajte sa k Novému                                       táboru a pred bránou choďte popri skale do ľava, ale nie do kopca,                                    ale ku jazeru, tam narazíte na jaskyňu s krysokrtmi, tých zabite a z                                    jaskyne si zoberte lektvar. Pokračujte ďalej a narazíte na ďaľšiu                                      jaskyňu, v ktorej sú hľadaní chlapíci. Hneď ako tam dôjdete osloví                                    vás Jacko a vy mu povedzte, že Bratstvo o nich vie a poslalo za nimi                                    niekoľko templárov a oni odídu. Potom už iba stačí, aby ste sa vrtili za                                Cor Kalomom a oznámili mu to. Ale povedzte mu o tom skôr ako o                                         dodávke drogy pre Gomeza, pretože potom mu to povedať už neviete,                                 asi to bude zase nejaký bug...

Po splnení tejto úlohy sú už všetky ostatné rovnaké za každý tábor, preto ich sem už nepíšem...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář